Računovodstvene i administrativne usluge

Naše usluge obuhvaćaju vođenje zakonskih knjigovodstvenih i poslovnih knjiga, u skladu s hrvatskim propisima, kao i poslovnim zahtjevima klijenata. Općenito, u okviru funkcije računovodstva pružamo usluge:

  • inicijalne uspostave računovodstvenih knjiga i izvještaja,
  • vođenje glavne knjige, salda-konti kupaca i dobavljača, analitike osnovnih sredstava i obračuna amortizacije, materijalnog knjigovodstva (skladišne i robne evidencije), proizvodnje (proizvodnje u tijeku, gotovih proizvoda),
  • izrade dokumentacije, knjiženje transakcija i unos podataka u naš računovodstveni program (ulaznih i izlaznih računa, bankovnih izvoda),
  • usklađivanja kupaca i dobavljača (salda-konti)
  • obračuna i sastavljanja prijava poreza na dodanu vrijednost, poreza na dobit, poreza po odbitku, posebnih poreza i trošarina i slično,
  • pripreme i predaje zakonskih izvještaja prema državnim institucijama
  • unosa podataka za internetsko plaćanje i provođenja naloga za plaćanje
  • podrške tijekom poreznih i drugih nadzora i revizije.