Izvještavanja

U okviru izvještavanja pružamo usluge:

  • izrade računovodstvenih politika, sukladno zakonskim odredbama i obvezama,
  • zakonsko izvještavanje (trenutno na kvartalnoj ili godišnjoj osnovi) u skladu sa Zakonom o računovodstvu i drugim primjenjivim propisima.
  • izvještavanje menadžmenta na mjesečnoj osnovi ili prema dogovoru
  • izrade i provjere kreditnih upitnika i komunikacija s bankama, po navedenom pitanju, a na zahtjev klijenta