Usluge obračuna plaća

Usluge obračuna plaća uključuju sljedeće:

  • obračun mjesečnih plaća, premija odnosno dodataka na plaću, poreza, prireza...
više...

Izvještavanja

U okviru izvještavanja pružamo usluge:

  • izrade računovodstvenih politika, sukladno zakonskim odredbama i obvezama,
  • zakonsko izvještavanje (trenutno...
više...